Ydelser

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi har kontor i Søften ved Aarhus, Horsens, Viborg og Vissenbjerg, men dækker hele Midtjylland og Fyn. Du kan regne med os.

Ydelser

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi har kontor i Søften ved Aarhus, Horsens, Viborg og Vissenbjerg, men dækker hele Midtjylland og Fyn. Du kan regne med os.

Lad TJEK Revision overtage dine administrative opgaver, så du kan koncentrere dig om det, du er bedst til. Vi laver den løbende bogføring og holder styr på dine debitorer og kreditorer, herunder rykkere, så der ingen grimme overraskelser opstår og der altid er styr på likviditeten.

Allerhelst vil vi også gerne supplere op med at hjælpe dig med regnskab også, for så er der hånd i hanke i hele flowet, og der går ikke noget galt i kommunikationen imellem to forskellige samarbejdspartnere på bogføring og regnskab, fordi det er samme hus, der varetager opgaverne, hvilket også betyder, at der typisk ligger en tidsmæssig besparelse.

Du får en uafhængig gennemgang af dine økonomiske informationer og regnskaber for at sikre deres nøjagtighed, pålidelighed og overensstemmelse med gældende regler og standarder. Med en revisionsgennemgang skaber du tillid til brugerne af dit regnskab – herunder investorer, kreditorer, ledelse og andre interessenter, om at de præsenterede finansielle oplysninger er pålidelige og retvisende.

Under revisionsprocessen gennemgår vi typisk regnskabsposter, kontrollerer interne procedurer og evaluerer den overordnede økonomiske sundhed i virksomheden. Vi kan også give dig anbefalinger til forbedringer af interne forhold og om eventuelle uregelmæssigheder eller risici.

Virksomheder af en vis størrelse er pålagt årlig revisionsgennemgang som en del af lovkrav eller for at opfylde investor- eller kreditorkrav.

Vi følger internationale regnskabsstandarder og etiske retningslinjer for at udføre revisionen på en professionel og objektiv måde for din virksomhed.

Selvom du ikke er pålagt revision, kan der stadig være interessenter omkring din virksomhed, som du skal aflægge regnskab til. Er du et kapitalselskab (ApS eller A/S) er der krav om at du én gang årligt indberetter din årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Vi assisterer dig med opstilling af din årsrapport så den opfylder reglerne i årsregnskabsloven.

Ved vores assistance får du en systematisk oversigt over din virksomheds økonomiske transaktioner og økonomiske situation over en bestemt tidsperiode. Formålet med et regnskab er at give en detaljeret og struktureret fremstilling af virksomhedens økonomi, så interessenter – som typisk er banken, ledelsen, investorer og skattemyndigheder kan få indsigt i virksomhedens økonomiske performance. Et typisk regnskab indeholder resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Regnskaber udarbejdes normalt årligt, men der kan også være kvartals- eller månedsregnskaber afhængigt af virksomhedens situation.

Den danske skattelovgivning er kompleks og tit uforståelig for den almindelige borger. Via vores uddannelse og stærke faglige netværk er vi eksperter på området og kender alle regler og muligheder, så du kan altid og hurtigt få svar på de vigtige skattemæssige spørgsmål, du står med.

Vi leder dig på vej, hjælper dig til at forstå tallene og hjælper dig og din virksomhed med at se fremad. Iblandt vores ca. 50 ansatte har vi specialister på en lang række områder, så du kan få præcis den viden og sparring, du har behov for.

Vores skatterådgivning kan omfatte forskellige aspekter indenfor f.eks. indkomstskat, selskabsskat, moms og afgifter, ejendomsskat, internationale skatteretlige forhold, skatteplanlægning og meget mere.

Vi holder os opdateret med ændringer i lovgivningen og bruger vores viden til at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger for at opnå optimale skattemæssige resultater.

Vi har et stærkt team af dygtige specialister som kan varetage dine lønopgaver – både hvis det drejer sig om funktionær eller timelønnede. Vi sikrer at dine medarbejder får den rette løn og til rette tid og vi kan hjælpe med rådgivning omkring lønspørgsmål.  Vi arbejder både med 14-dags- og månedslønninger og har stor erfaring med at håndtere følgeopgaver omkring lønkørslen og andre løn og HR relaterede opgaver såsom ferie, ansættelseskontrakter, sygdom, refusion og meget mere.

Tage endelig fat i os, hvis du og din virksomhed ønsker hjælp til ovenstående.

Vi brænder for at hjælpe dig med at forbedre dine forretningsprocesser, styring og rapportering med henblik på at opnå mere effektive og bæredygtige resultater. Vi tror på, at en tæt dialog skaber merværdi for dig og din virksomhed, og modsat hvad mange tror – så starter vi ikke altid ”taxameteret”, blot fordi du har et par enkelte spørgsmål. Vi vil hellere komme udfordringer og muligheder i forkøbet sammen med dig løbende, så der ikke opstår dyrt dobbeltarbejde på et senere tidspunkt.


Vi kan eksempelvis hjælpe dig med:

  • Rådgivning i forhold til udvikling og forbedringer af interne processer, optimering af driften, minimerer risici og sikre nøjagtig finansiel rapportering.
  • Evaluering og forbedringer af forretningsprocesser for at øge effektiviteten og optimere ressourceanvendelsen.
  • Hjælp med at udvikle finansielle strategier og planer, der passer til virksomhedens mål og behov.
  • Rådgivning om brug af teknologi til at forbedre revision, rapportering og forretningsprocesser, herunder implementering af automatisering og dataanalyseværktøjer.
  • Identifikation og vurdering af risici i forretningsprocesser og rådgivning om implementering af strategier til at håndtere og minimere disse risici.
  • Rådgivning om at overholde gældende love, regler og standarder for at undgå bøder og retlige konsekvenser.
  • Vejledning og støtte i forbindelse med implementeringen af nye regnskabsstandarder eller ændringer i eksisterende standarder.