Mona Berthel
Revisorassistent

Mona Berthel
Direkte: 8728 1754
Email: mob@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Vandværker

 

TJEK overtager den del af administrationen som bestyrelsen vil slippe for. Vi kan lave afregninger og flytteopgørelser til forbrugere, indberetninger til off. myndigheder, opstilling af regnskab og afregning af moms og punktafgifter.

 

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies