Mona Berthel
Revisorassistent

Mona Berthel
Direkte: 8728 1754
Email: mob@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Vandværker

 

TJEK overtager den del af administrationen som bestyrelsen vil slippe for. Vi kan lave afregninger og flytteopgørelser til forbrugere, indberetninger til off. myndigheder, opstilling af regnskab og afregning af moms og punktafgifter.

 

Top