Jeg vil gerne kontaktes

Lønservice - vi klarer din funktionærløn eller timeløn

Lad TJEK stå for din funktionærløn/ timeløn, hvad enten du har én eller flere ansatte. Serviceydelsen består af følgende opgaver:

  • To lønsedler pr. ansat og en PBS-kvittering
  • Lønnen overføres den sidste bankdag i måneden, 14-dageslønningerne overføres torsdag hver 14. dag
  • Tilbageholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag overføres og afregnes til SKAT
  • ATP overføres og afregnes hvert kvartal
  • Feriepenge afregnes til feriekonto hvert kvartal eller til feriekort.
  • Eventuelle feriekort udskrives én gang om året
  • Eventuelle pensionsordninger overføres til pensionsselskabet

Link til lønservice-side (kræver log in)

Betingelser i velas lønservice for månedsløn og 14-dagesløn

Månedsløn: Ændringer/indberetninger til løn skal meddeles til velas senest den 20. i lønningsmåneden.

14-dagesløn: 14-dageslønningerne afleveres til velas hver mandag i ulige uger.

 

 

 

Top