Jeg vil gerne kontaktes

Lønservice - vi klarer din funktionærløn eller timeløn

Lad TJEK stå for din funktionærløn/ timeløn, hvad enten du har én eller flere ansatte. Serviceydelsen består af følgende opgaver:

  • To lønsedler pr. ansat og en PBS-kvittering
  • Lønnen overføres den sidste bankdag i måneden, 14-dageslønningerne overføres torsdag hver 14. dag
  • Tilbageholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag overføres og afregnes til SKAT
  • ATP overføres og afregnes hvert kvartal
  • Feriepenge afregnes til feriekonto hvert kvartal eller til feriekort.
  • Eventuelle feriekort udskrives én gang om året
  • Eventuelle pensionsordninger overføres til pensionsselskabet

Link til lønservice-side (kræver log in)

Betingelser i velas lønservice for månedsløn og 14-dagesløn

Månedsløn: Ændringer/indberetninger til løn skal meddeles til velas senest den 20. i lønningsmåneden.

14-dagesløn: 14-dageslønningerne afleveres til velas hver mandag i ulige uger.

 

 

 

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies