Jeg vil gerne kontaktes

Kirkekasser

 

Er kravene blevet for svære? Få hjælp til den daglige adminstration, hvor vi overtager betalinger af fakturaer, udarbejdelse af lønbilag, kontering og regnskabsafslutning. Vi har et indgående kendskab til Brandsoft og FLØS og er rutinerede i at bogføre på art og formål, så I opfylder Ministeriets nye krav.

 

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies