Mona Berthel
Revisorassistent

Mona Berthel
Direkte: 8728 1754
Email: mob@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foreninger

 

TJEK kan overtage kontingentopkrævning, rykkere mv. Vi laver  bogføring og moms samt opstiller regnskabet og deltager på Generalforsamlingen. Når foreningen søger om tilskud, hjælper vi også med det attesterede projektregnskab.

 

Top