Mona Berthel
Revisorassistent

Mona Berthel
Direkte: 8728 1754
Email: mob@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foreninger

 

TJEK kan overtage kontingentopkrævning, rykkere mv. Vi laver  bogføring og moms samt opstiller regnskabet og deltager på Generalforsamlingen. Når foreningen søger om tilskud, hjælper vi også med det attesterede projektregnskab.

 

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies