Egon Brøndum Nielsen
Chefkonsulent/reg. revisor

Egon Brøndum Nielsen
Mobil: 6114 3553
Email: ebn@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ejendomsadministration

 

TJEK overtager gerne al administration på din udlejning. Vi laver lejekontrakter, afregning med forbrugere, flytteafregninger, står for diverse indberetninger til offentlige myndigheder mv.

 

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies