Egon Brøndum Nielsen
Chefkonsulent/reg. revisor

Egon Brøndum Nielsen
Mobil: 6114 3553
Email: ebn@lmoerhvervsrevision.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ejendomsadministration

 

TJEK overtager gerne al administration på din udlejning. Vi laver lejekontrakter, afregning med forbrugere, flytteafregninger, står for diverse indberetninger til offentlige myndigheder mv.

 

Top