Overgangen til det nye feriesystem

Overgangen til det nye feriesystem

20-12-2018

Du kan som arbejdsgiver vælge at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling

Af Malene Dall Hardt Hansen, SEGES

 

I forbindelse med overgangen til det nye feriesystem den 1. september 2020, er der behov for en overgangsordning, så du ikke står i en situation, hvor der både skal udbetale feriepenge efter det gamle system og efter det nye system.

Overgangen 

Man har fra folketingets side valgt en løsning, som både sikrer lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og samtidig giver arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, som lønmodtagerne har optjent efter det gamle feriesystem i virksomheden, indtil de forfalder til betaling.

Ønsker du at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden, skal du meddele dette til lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020.

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

1.     Navn og cpr-nummer på lønmodtageren.

2.     Det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til pr. 31. august 2020, og

3.     Antallet af opsparede feriedage.

Du vil herefter årligt inden ferieårets udløb være forpligtet til at tilkendegive, om du fortsat ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden. Herudover vil du være forpligtet til årligt at indeksregulere de tilgodehavende feriemidler, efter den af beskæftigelsesministeriet fastsatte indeksering.

Ønsker du på et tidspunkt, at løsrive dig fra dine forpligtelser overfor fonden, kan det ske på et hvilket som helst tidspunkt, ved at indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden med tillæg af den årlige regulering.

De tilgodehavende feriemidler vil senest forfalde til betaling til fonden, når lønmodtageren når folkepensionsalderen.

 

 

Frister

Moms halvårsafregning:

Afregningsperiode

Sidste frist for indberetning og betaling

1. juli – 31. december 2018

1. marts 2019

 

Moms kvartalsafregning:

Afregningsperiode

Sidste frist for indberetning og betaling

1. juli - 30. september 2018

3. december 2018

1. oktober – 31. december 2018

1. marts 2019

 

Moms månedsafregning:

Afregningsperiode

Sidste frist for indberetning og betaling

1. oktober - 31. oktober 2018

26. november 2018

1. november – 30. november 2018

27. december 2018

1. december - 31. december 2018

25. januar 2019

 

Lønsumafgift:

Sidste frist for indberetning og betaling

Metode/afregningsperiode

Metode 4 4. kvartal 2018

15. januar 2019

 

A-SKAT

Har din virksomhed AM-bidrag på under 250.000 kroner og/eller A-skat på under 1 million kroner pr. år, er den en lille virksomhed.

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv, om virksomheden er lille eller stor.

Store virksomheder:

Frist

Afregningsperiode

30. november 2018

November 2018

28. december 2018

December 2018

 

Små virksomheder:

Frist

Afregningsperiode

10. december 2018

November 2018

17. januar 2019

December 2018

 

B-SKAT

Forfald

Betaling

1. november 2018

20. november 2018

 

Top