Hvad betyder de nye vurderingsregler for ejere af erhvervs-ejendomme?

Hvad betyder de nye vurderingsregler for ejere af erhvervs-ejendomme?

02-11-2018

De offentlige ejendomsvurderinger har de seneste år været udsat for voldsom kritik. Derfor har Folke-tinget vedtaget en helt ny lov om vurdering af landets ejendomme. Loven – ejendomsvurderingsloven – er på mange måder anderledes end den gamle vurderingslov. Det forventes, at den nye lov får virkning for vurderingen af erhvervsejendomme fra og med 1. januar 2020.

Formålet med de offentlige ejendomsvurderinger er først og fremmest at skabe et korrekt grundlag for beskatningen af fast ejendom.

De skatter, der betales af fast ejendom, er kommunal ejendomsskat af grundværdien (også kaldet grundskyld) og ejendomsværdiskat af den bolig, ejeren bebor.

I 39 af landets kommuner opkræves der derudover dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted mv. Denne afgift beregnes af ejendommens forskelsværdi, dvs. af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien.

Fremtidig vurdering af erhvervsejendomme

Efter de gamle regler blev der fastsat en ejendomsværdi og en grundværdi for erhvervsejendomme. Hvis ejeren boede på ejendommen endvidere en boligværdi.

Fremover vil der for en stor del af erhvervsejendommene ikke blive ansat en samlet ejendomsværdi.

Hvis du som ejer bebor en del af en erhvervsejendom, bliver der af hensyn til beregning af ejendomsværdiskatten fastsat en samlet ejendomsværdi, der herefter fordeles på boligdelen og erhvervsdelen. Der bliver også fastsat en samlet ejendomsværdi for erhvervsejendomme, der ligger i kommuner med dækningsafgift, af hensyn til beregningen af dækningsafgiften.

Generationsskifte af erhvervsejendomme

I forbindelse med familieoverdragelse af erhvervsejendomme og ved skifte af dødsboer, hvor der indgår en erhvervsejendom, har det været praksis, at den offentlige vurdering, plus/minus 15 pct., accepteres af skattemyndighederne som udtryk for erhvervsejendommens handelsværdi.

Det er meningen, at der i stedet for spændet på plus/minus 15 pct. bliver et spænd på plus/minus 20 pct., beregnet ud fra den nye ejendomsvurdering. Dette bliver dog først, når de nye vurderinger af erhvervsejendomme er klar i begyndelsen af 2020.

I de tilfælde, hvor der ikke bliver fastsat en samlet ejendomsværdi i det nye vurderingssystem, kan man for 3.000 kr. få Skattestyrelsen (det tidligere SKAT) til at ansætte en samlet ejendomsværdi, som man så kan anvende 20 pct.-reglen på.

Den samlede ejendomsværdi bliver i det nye vurderingssystem fastsat ud fra oplysninger om grundareal, bygningsareal, beliggenhed, eventuelle udlejningsforhold mv. Udlejningsejendomme vurderes ud fra en forudsætning om sædvanlige udlejningsforhold.

Top