Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

16-11-2018

Med den nye planlov er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger er blevet indført en differentieret høringsmodel.

Reglerne om høringer over lokalplaner m.m. findes i planlovens § 24. Tidligere skulle kommunerne fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod offentliggjorte planforslag.

Med den nye planlov er der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger blevet indført en differentieret høringsmodel.

Den generelle høringsperiode for forslag til lokalplaner og forslag til mindre kommuneplantillæg er blevet reduceret til mindst 4 uger, og for lokalplaner af mindre betydning er der indført en høringsperiode på mindst 2 uger.

For kommuneplaner og mere omfattende kommuneplantillæg fastholdes en minimumsfrist på 8 uger.

 

Minimumsfrister

uge 1

uge 2

uge 3

uge 4

uge 5

uge 6

uge 7

uge 8

Kommuneplaner og mere omfattende kommuneplantillæg, 8 uger

X

X

X

X

X

X

X

X

Mindre kommuneplantillæg og lokalplaner, 4 uger

X

X

X

X

 

 

 

 

Lokalplaner af mindre betydning, 2 uger

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når fristen fastsættes skal kommunen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden, samt at offentligheden har reel mulighed for at deltage i processen.

Kommunen har med andre ord en pligt til at fastsætte længere frister end de ovenfor angivne minimumsfrister, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt i det konkrete tilfælde.

På den enkelte kommunens hjemmeside vil du kunne finde planer, som er i høring.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om emnet.

Top