Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

16-11-2018

Med den nye planlov er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger er blevet indført en differentieret høringsmodel.

Reglerne om høringer over lokalplaner m.m. findes i planlovens § 24. Tidligere skulle kommunerne fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod offentliggjorte planforslag.

Med den nye planlov er der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger blevet indført en differentieret høringsmodel.

Den generelle høringsperiode for forslag til lokalplaner og forslag til mindre kommuneplantillæg er blevet reduceret til mindst 4 uger, og for lokalplaner af mindre betydning er der indført en høringsperiode på mindst 2 uger.

For kommuneplaner og mere omfattende kommuneplantillæg fastholdes en minimumsfrist på 8 uger.

 

Minimumsfrister

uge 1

uge 2

uge 3

uge 4

uge 5

uge 6

uge 7

uge 8

Kommuneplaner og mere omfattende kommuneplantillæg, 8 uger

X

X

X

X

X

X

X

X

Mindre kommuneplantillæg og lokalplaner, 4 uger

X

X

X

X

 

 

 

 

Lokalplaner af mindre betydning, 2 uger

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når fristen fastsættes skal kommunen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden, samt at offentligheden har reel mulighed for at deltage i processen.

Kommunen har med andre ord en pligt til at fastsætte længere frister end de ovenfor angivne minimumsfrister, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt i det konkrete tilfælde.

På den enkelte kommunens hjemmeside vil du kunne finde planer, som er i høring.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om emnet.

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies