Nyheder fra TJEK Revision

24-04-2020

Fristen for at indberette årsrapporten er forlænget med 3 måneder

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelsen, der generelt forlænger fristen for at indberette årsrapporten med 3 måneder for de virksomheder, hv...

Fristen for at indberette årsrapporten er forlænget med 3 måneder

24-04-2020

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporten for 2019

Coronavirus og dens konsekvenser har haft væsentlig indflydelse på det danske samfund i 2020. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke fuldt ud. N...

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporten for 2019

24-04-2020

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporter med balancedag i 2020

Coronavirus og dens konsekvenser har haft væsentlig indflydelse på det danske samfund i 2020. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke fuldt ud. N...

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporter med balancedag i 2020

20-12-2018

Overgangen til det nye feriesystem

Du kan som arbejdsgiver vælge at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling Af Malene Dall Hardt Hansen,...

Overgangen til det nye feriesystem

13-12-2018

I 2019 skal du først betale topskat når din indkomst overstiger 513.400 kr.

Som en følge af, at en række af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau reguleres beløbene hvert år...

I 2019 skal du først betale topskat når din indkomst overstiger 513.400 kr.

06-12-2018

Må du betale for dine ansattes aviser, uden det medfører beskatning?

  Hvis du betaler for dine ansattes aviser, har du fradrag for udgiften på samme måde som for lønnen. Men vil det medføre en beskatning for de ...

Må du betale for dine ansattes aviser, uden det medfører beskatning?

23-11-2018

Status på lovlige og ulovlige lån til, - samt sikkerhedsstillelser for, - aktionærer/anpartshavere

  Der findes kun et godt råd. Lad være med at tage lån i, - eller få stillet sikkerhed mv. fra - dit selskab. ”Kontrollerende” aktionærer/anpart...

Status på lovlige og ulovlige lån til, - samt sikkerhedsstillelser for, - aktionærer/anpartshavere

16-11-2018

Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

Med den nye planlov er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger er blevet indført en differentieret...

Er du opmærksom på fristerne for at komme med bemærkninger til planforslag?

09-11-2018

Min medarbejder skal på barsel

Har du en medarbejder, der skal på barsel, skal du være opmærksom på, at der pr. 1. juli 2018 er kommet et nyt beskæftigelseskrav for ret til barselsd...

Min medarbejder skal på barsel

02-11-2018

Hvad betyder de nye vurderingsregler for ejere af erhvervs-ejendomme?

Formålet med de offentlige ejendomsvurderinger er først og fremmest at skabe et korrekt grundlag for beskatningen af fast ejendom. De skatter, der ...

Hvad betyder de nye vurderingsregler for ejere af erhvervs-ejendomme?

26-10-2018

Mangel på arbejdskraft – tænk på skatten

  Uanset hvilken model du vælger, skal du være opmærksom på skatten.  Ansætter du udenlandske medarbejdere til projekter, eller har du en entr...

Mangel på arbejdskraft – tænk på skatten

05-10-2018

Kan du give en gave med nedsat afgift?

Afgiften på gaver mellem forældre og børn er 15 %, når gaven har en værdi på mere end 64.300 kr. Men består gaven af en virksomhed, er afgiften nedsat...

Kan du give en gave med nedsat afgift?

28-09-2018

Forbedrede fradrag for indbetalinger til pension og andre ændringer vedrørende pension

Folketinget har vedtaget en række regler, der forbedrer det skattemæssige incitament til pensionsindbetalinger. Derudover er der foretaget væsentlige ...

Forbedrede fradrag for indbetalinger til pension og andre ændringer vedrørende pension

21-09-2018

Skattefrie goder i foreninger

I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke. Foreningen har mulighed for at udbetale visse ...

Skattefrie goder i foreninger

14-09-2018

Ny app til bestilling af dagsbeviser

Dagsbeviser skal bestilles for at en gulpladebil kan benyttes til privat kørsel. Skattestyrelsen har lanceret en app, som kan benyttes til køb af dags...

Ny app til bestilling af dagsbeviser
Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies